""Από το 1991 έχει πρωταγωνιστήσει στον πολιτιστικό τομέα του τόπου μας, υπηρετώντας την μουσική τέχνη. ""

Αρχή του Ωδείου μας είναι να βοηθήσουμε και να ωθήσουμε τους μαθητές μας ώστε να στοχεύουν υψηλά από τα πρώτα τους βήματα, επιστρατεύοντας όλες τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας μουσικός-καθηγητής άρτια καταρτισμένος."

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μουσικές σπουδές

Δραστηριότητες